Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor meerdere silicaat mineralen die door hun chemische samenstelling een ernstig gevaar kunnen vormen voor de gezondheid. Sinds 1998 en 2001 is de productie en toepassing van abest en asbesthoudende materialen dan ook verboden in België. Vroeger was asbest evenwel een populair bouwmateriaal, waardoor er nog steeds heel wat oudere gebouwen zijn waarin asbest aanwezig is. Aangezien is gebleken dat asbest kankerverwekkend is, bestaan er op vandaag strenge veiligheidsvoorschriften inzake het verwijderen van het asbesthoudend materiaal in deze gebouwen.