AREI

Het AREI of het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties bevat de wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op de elektrische installaties die na 01.10.1981 in werking werden gesteld. Het reglement voorziet een aantal beschermingsmaatregelen tegen de gevaren van elektriciteit, bepalingen m.b.t. het aanwenden van elektrische apparaten, enz.