Afgebakend overstromingsgebied

Om ervoor te zorgen dat er ruimte voor water beschikbaar blijft in Vlaanderen, kunnen de waterbeheerders bepaalde overstromingsgebieden 'afbakenen' (http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/overstromingsgebieden).

Indien uw onroerend goed enkel gelegen is in één van deze afgebakende gebieden, is er geen direct overstromingsgevaar. Echter zal in geval van verkoop wel steeds het voorkooprecht van de Vlaamse overheid spelen; die heeft dan de keuze om uw onroerend goed al dan niet aan te kopen tegen de overeengekomen verkoopprijs, teneinde bijkomende ruimte voor het opvangen van water te creëren.