ABR-verzekering

Een ABR-verzekering (= Alle Bouwplaats Risico's) is een verzekering tegen alle mogelijke risico's die zich kunnen voordoen tijdens (ver)bouwwerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld vernieling, schade, verlies, enz. Let op: een ABR-polis voorziet geen dekking voor lichamelijke schade.