Aankoopbelofte

Een aankoopbelofte is een eenzijdige verbintenis waarbij een kandidaat-koper zich (voor een bepaalde periode) verbindt om tot aankoop van een onroerend goed over te gaan en dit tegen een welbepaalde prijs en aan eventuele voorwaarden. De verkoper is vrij om (binnen een bepaalde periode) al dan niet in te gaan op dit aanbod.