Favorieten
Nog geen panden toegevoegd aan favorieten

Weet je zeker dat je deze actie wilt uitvoeren?

Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Brownfieldsite krijgt tweede leven

Weerwerk is een door de Vlaamse overheid erkende sociale werkplaats. Hun core-business: werkgelegenheid verschaffen voor mensen met een ‘grote afstand’ tot de arbeidsmarkt. Ze zijn actief op vlak van groenonderhoud, schilderwerken, renovatiewerken, maar kunnen ook voor extra mankracht zorgen in bijvoorbeeld de productieafdeling van bedrijven. We hadden een gesprek met Afdelingshoofd Guido Maertens, over hun nieuwe stek op de door Brocap herontwikkelde Verbrugge-site in Roeselare.

bedrijfsvastgoed brownfields

Guido Maertens: “Vorig jaar namen we in Roeselare drie organisaties over die onder de koepel van de Broeders van Liefde zaten. Hun activiteiten waren verspreid over het grondgebied van de stad, wat niet ideaal was. We zijn dus op zoek gegaan naar een nieuwe setting. Op de website van Turner botsten we op een gebouw op de Brocapsite dat te huur stond. Wij wilden echter kopen, omdat dat bijvoorbeeld naar verbouwingen toe interessanter is. Toen dat geen probleem bleek, hebben we de onder-handelingen opgestart, met het gekende resultaat …” 

 

GEDACHTEN LEZEN

Over de ervaringen met Turner is de vzw enthousiast. Guido Maertens: “De communicatie verliep uiterst vlot. Het was belangrijk voor ons dat we altijd toegang kregen tot het gebouw, omdat er bij ons veel mensen moeten meebeslissen over zo’n aankoop. Dat vormde helemaal geen probleem: Turner stelde zich heel flexibel op. We zijn ook zeer tevreden over de geboden ondersteuning. Onze contactpersonen dachten heel proactief mee. Soms leek het alsof ze onze gedachten konden lezen en een antwoord gaven op onze vragen nog voor we ze gesteld hadden. (lacht) Ze voelen aan wat je als klant nodig hebt en spelen snel op de bal om dat te realiseren.”

 

STEENTJE BIJDRAGEN

Volgens Guido Maertens is het voor de KMO-zone op de site een meerwaarde dat ook Weerwerk er zijn intrek neemt. “We vormen een soort overgang tussen de bedrijven en de woonzone,” legt hij uit. “Onze komst wordt heel positief onthaald. We zijn ook vastberaden om ons steentje bij te dragen aan het duurzame element van de site. We zullen zeker meedenken over het groene karakter, het beheer van de afvalstromen … Dat zijn allemaal zaken waar wij met onze medewerkers een belangrijke rol kunnen spelen. We zullen zeker onze diensten aanbieden als groenonderhouders, we hebben de capaciteit om het afvalbeleid in handen te nemen indien nodig, enzovoort.”

 

BROCAP: HOE UITDAGENDER, HOE LIEVER

Brocap is een herontwikkelaar die zich specialiseert in ‘problematische’ projecten, de zogenaamde brownfieldsites: verlaten, verwaarloosde en dikwijls vervuilde terreinen. Ook de voormalige Verbrugge-site in Roeselare viel onder die categorie. 

CEO Kristof De Smet: “We kregen deze site een tiental jaar geleden op ons bord. We hebben de handen in elkaar geslagen met de stad Roeselare om het reusachtige industriegebied te herstellen en te herontwikkelen. De ligging was precair. Het grenst enerzijds aan een woonwijk, anderzijds aan de Brugse Steenweg met zijn mobiliteitsproblemen. Beide hadden ervoor gezorgd dat de industriële activiteit de site al lang de rug had toegekeerd. Bijkomend euvel was de zware vervuiling. Uiteindelijk hebben we het plan opgevat om er een nieuw bedrijvenpark te ontwikkelen, met een ontsluiting naar de Steenweg toe, en een woonzone met een ontsluiting naar de bestaande woonwijk toe. Bijzonder aan de site was ook dat er zich - centraal gelegen - een vrij recente loods bevond. Die wilden wij uit principe niet afbreken, omdat ze nog waardevol en in perfecte staat was. Via de stad hebben we dan een oproep gelanceerd naar kandidaten om dit gebouw op een duurzame manier in gebruik te nemen. Weerwerk bleek uiteindelijk de perfecte keuze.” 

 

Ook op zoek naar een industrieel pand?
Bekijk hier ons aanbod