Favorieten

Nog geen panden toegevoegd aan favorieten

Are you sure you want to perform this action?

Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Wonen boven een winkel of het ombouwen van een winkel tot een woning wordt interessanter naar de toekomst toe!

De Vlaamse Regering keurde recent het decreet goed die een maatregel voorziet om in een ruimer aantal gevallen een uitgebreidere vrijstelling van de onroerende voorheffing mogelijk te maken.

Winkelvastgoed

Vroegere regeling

Voor de goede orde, herhalen we graag nog eens de voorwaarden zoals zij vroeger golden om een vrijstelling van onroerende voorheffing te bekomen indien je een handelspand verbouwde tot woning:

  • Het gehele pand had een maximale vloeroppervlakte van 15 are

  • Minstens 50% van het pand werd gebruikt voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact stond met het publiek

  • Het pand werd verbouwd tot een woning die bestemd was voor de huisvesting van een gezin of van een alleenstaande

Bovendien kon deze vrijstelling slechts genoten worden voor een periode van 3 jaar vanaf het aanslagjaar dat volgde op het jaar van effectieve bewoning. Dit laatste bleek uit de inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Nieuwe regeling

Aangezien de vroegere regeling zijn effect miste doordat de voorwaarden te streng waren, werd – met het oog op het tegengaan van de leegstand, alsook het bevorderen van de sociale controle en het creëren van meer betaalbare woningen – recent het decreet goedgekeurd om een vrijstelling van onroerende voorheffing te verlenen voor

  • Winkelpanden (actief of leegstaand) die gelegen zijn in een winkelarm gebied en – op grond van een geldige omgevingsvergunning, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt - omgebouwd worden tot één of meerdere woning(en).

    Hier wordt dus het ombouwen tot woningen gestimuleerd in zones waar beperkingen aan kleinhandel (zullen) worden opgelegd, waardoor er meer (betaalbare) woningen bijkomen in de stad.

  • De bovenverdiepingen (of gedeelten hiervan) van panden die gelegen zijn in een kernwinkelgebied die – op grond van een geldige omgevingsvergunning, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt - omgebouwd worden tot één of meerdere woning(en) en waarbij het gelijkvloers wordt behouden als (actief) handelspand.

    Hier wordt dus het wonen boven winkels in de “echte winkelstraten” – nl.: waar een stimulerend beleid inzake kleinhandel wordt gevoerd – ondersteund.

Deze vrijstelling zal worden verleend voor een periode van 5 jaar vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar van effectieve bewoning. Dit laatste blijkt uit de inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Deze bewoning moet wel gebeuren binnen de vijf jaar na de voorlopige oplevering van de ombouwwerken.

Het is aan de steden en gemeenten om te gaan bepalen welke delen van hun grondgebied winkelarm gebied dan wel kernwinkelgebied zullen zijn opdat deze regeling zou kunnen worden toegepast.

Deze nieuwe regeling zal gelden vanaf het aanslagjaar 2019.

Ontdek ons aanbod winkelvastgoed

Op zoek naar een handelspand te koop? Bij Turner ben je aan het juiste adres. Wij zoeken samen met jou naar de geschikte handelsruimte voor jou zaak. Neem alvast een kijkje in ons aanbod of laat ons weten wat je precies zoekt.

Handelspanden te koop