Favorieten

Nog geen panden toegevoegd aan favorieten

Are you sure you want to perform this action?

Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Wordt wonen boven een winkel of het ombouwen van een winkel tot een woning interessanter naar de toekomst toe?

De Vlaamse Regering gaf recent alvast haar principiële goedkeuring aan een voorontwerp van decreet die een maatregel voorziet om in een ruimer aantal gevallen een uitgebreidere vrijstelling van de onroerende voorheffing mogelijk te maken.

Winkelvastgoed

Huidige regeling

Voor de goede orde, herhalen we graag nog eens de voorwaarden zoals zij op vandaag bestaan om een vrijstelling van onroerende voorheffing te bekomen indien je een handelspand verbouwt tot woning:

 • Het gehele pand heeft een maximale vloeroppervlakte van 15 are

 • Minstens 50% van het pand wordt gebruikt voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het publiek
 • Het pand wordt verbouwd tot een woning die bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van een alleenstaande

Bovendien kan deze vrijstelling slechts genoten worden voor een periode van 3 jaar vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar van effectieve bewoning. Dit laatste blijkt uit de inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Toekomstige regeling

Aangezien deze regeling zijn effect mist doordat de voorwaarden te streng zijn, werd – met het oog op het tegengaan van de leegstand, alsook het bevorderen van de sociale controle en het creëren van meer betaalbare woningen – recent het voorstel goedgekeurd om een vrijstelling van onroerende voorheffing te verlenen voor

 • Winkelpanden (actief of leegstaand) die gelegen zijn in een winkelarm gebied en – op grond van een geldige omgevingsvergunning, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt - omgebouwd worden tot één of meerdere woning(en).

  Hier wordt dus het ombouwen tot woningen gestimuleerd in zones waar beperkingen aan kleinhandel (zullen) worden opgelegd, waardoor er meer (betaalbare) woningen bijkomen in de stad.
   

 • De bovenverdiepingen (of gedeelten hiervan) van panden die gelegen zijn in een kernwinkelgebied die – op grond van een geldige omgevingsvergunning, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt - omgebouwd worden tot één of meerdere woning(en) en waarbij het gelijkvloers wordt behouden als (actief) handelspand.

  Hier wordt dus het wonen boven winkels in de “echte winkelstraten” – nl.: waar een stimulerend beleid inzake kleinhandel wordt gevoerd – ondersteund.

Deze vrijstelling zou worden verleend voor een periode van 5 jaar vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar van effectieve bewoning. Dit laatste blijkt uit de inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Deze bewoning moet wel gebeuren binnen de vijf jaar na de voorlopige oplevering van de ombouwwerken.

Het is aan de steden en gemeenten om te gaan bepalen welke delen van hun grondgebied winkelarm gebied dan wel kernwinkelgebied zullen zijn opdat deze regeling zou kunnen worden toegepast.

Wat zijn de volgende stappen?

Over dit voorontwerp van decreet dient nu het advies van diverse instanties ingewonnen te worden, alsook het advies van de Raad van State, vooraleer het definitief gestemd kan worden. Doel is wel dat deze nieuwe regeling zou gelden vanaf het aanslagjaar 2019.

Ontdek ons aanbod winkelvastgoed

Op zoek naar een handelspand te koop? Bij Turner ben je aan het juiste adres. Wij zoeken samen met jou naar de geschikte handelsruimte voor jou zaak. Neem alvast een kijkje in ons aanbod of laat ons weten wat je precies zoekt.

Handelspanden te koop