Favorieten
Nog geen panden toegevoegd aan favorieten

Weet je zeker dat je deze actie wilt uitvoeren?

Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Wat betekent de ‘turteltaks’ of de Vlaamse energieheffing voor jou als zelfstandige of kmo?

Eind 2015 werd de zogenaamde Turteltaks aangekondigd, een extra heffing in Vlaanderen op de energiefactuur. We lichten toe wat deze taks voor jou als zelfstandige of kmo inhoudt, en welk gevolg dit heeft voor jouw elektriciteitsfactuur.

turteltaks

Vanaf 1 maart voert de Vlaamse regering een forfaitaire energieheffing in van 100 euro per gezin. Met deze heffing wil Annemie Turtelboom, Vlaams minister van Energie, de schuldenberg van groenestroomcertificaten wegwerken. Maar welke gevolgen en kostprijs heeft dit voor jou als zelfstandige of kmo?

De heffing wordt berekend per gebruiksschijf. In de tabel hieronder vind je een overzicht van de verbruikscategorieën voor zelfstandigen en kmo’s. Daarnaast zie je telkens de totale heffing die op jaarbasis betaald moeten worden. 

turteltaks

Voorbeeld: Een zelfstandige eenmanszaak die bv. 18 MWh/jaar aan stroom verbruikt, zal een heffing van 290 euro per jaar betalen, een kmo die 48 MWh/jaar verbruikt betaalt 770 euro per jaar.

Bij grotere kmo’s en verbruikers zullen er telkens degressieve verbruiksschijven bij komen. Daardoor betaal je minder per MWh extra verbruik, maar loopt het totale bedrag wel op. 

Vanaf 1 maart 2016 wordt de heffing toegepast op aansluitingspunten op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen. Deze bijdrage wordt geïntegreerd in de reeds bestaande ‘Bijdrage Energiefonds’ die daarna wordt doorberekend.  Op deze bijdrage is geen BTW van toepassing.

In onze blog vind je meer tips over hoe je energie bespaart op kantoor en veel meer.