Favorieten

Nog geen panden toegevoegd aan favorieten

Are you sure you want to perform this action?

Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Telt de hervorming van de registratiebelasting ook op bedrijfsvastgoed?

Ongetwijfeld doet de geplande hervorming van de registratiebelasting in Vlaanderen bij de meesten een belletje rinkelen. Ondanks het feit dat de regeling nog niet definitief werd gestemd en het nog niet duidelijk is welke regeling er definitief zal komen, is het ook in het kader van bedrijfsvastgoed interessant om te kijken of hier veranderingen op til zijn.

Gepland gunsttarief inzake verkooprechten: ook voor bedrijfsvastgoed aan de orde?

Hierop kan zeer kort en bondig worden geantwoord: neen! Voor de nieuwe regeling valt - naast bouwgrond en tweede, derde,... verblijven - ook bedrijfsvastgoed uit de boot.

Het heeft dus geen zin om eventuele aankopen uit te stellen in de hoop van een gunsttarief te kunnen genieten: de regeling zoals ze op vandaag bestaat - met de aanrekening van 10 % verkooprechten - wordt immers behouden.

Toch graag wat informatie over het gunsttarief?

Ondanks het bovenstaande, geven wij graag de grootste krachtlijnen van de geplande hervorming mee. Neem voor een uitgebreidere uitleg zeker ook een kijkje op https://www.dewaele.com/nl/advies/nieuwe-regeling-voor-registratiebelasting-uitgelegd.

Gelet op het feit dat de bepaling van het tarief van de koopbelasting nog steeds gebaseerd is op het kadastraal inkomen, is een vaak gehoorde kritiek dat dit heel wat wantoestanden in de hand werkt. Hierbij kan gedacht worden aan de hoeve met een KI van 523 ter waarde van 500.000 euro die zo onder het gunsttarief van 5% zou kunnen vallen bij verkoop. Omwille van die reden werd geoordeeld dat een herziening van het bestaande systeem dringend nodig was.

In de toekomst zou er in die optiek gebruik gemaakt worden van één tarief qua verkooprechten voor de gezinswoning, met een extra korting voor de bescheiden woning. Zo zou je voortaan - mits voldaan is aan een rits voorwaarden - 7% verkooprechten betalen op de aankoopprijs van de gezinswoning. Het hiervoor omschreven gunstregime van het klein beschrijf alsook de diverse abattementen, verdwijnen bijgevolg.

Voor de aankoop van bescheiden gezinswoningen – dit zijn woningen met een aankoopprijs tot maximaal 200.000 euro, dan wel 220.000 euro in de kernsteden –, is er bovendien een extra korting van 5.600 euro (bij een tarief van 7%) dan wel 4.800 euro (bij een tarief van 6%, zie hierna) voorzien.

Belangrijk om te vermelden is dat ook de aankoop van een woning met het oog op een sociale verhuur voor dit gunsttarief in aanmerking zou komen. Ook gezinswoningen waar een ingrijpende energetische renovatie in wordt uitgevoerd, krijgen een extra duwtje in de rug aangezien het gunsttarief in dat geval zelfs daalt tot 6%. Tenslotte wordt ook de aankoop van onroerend erfgoed met het oog op het gebruik ervan als gezinswoning van een fiscale stimulans voorzien onder de vorm van een verlaagd verkooprecht van 1% ipv 7%.

Vanaf wanneer geldt deze regeling?

De regeling zoals hierboven beschreven, is nog niet definitief beslist. Het voorontwerp is nu voor advies naar de Woonraad, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Raad van State, waarna de regeling definitief gestemd kan worden.

De vooropgestelde datum voor inwerkingtreding is voorlopig voorzien op 01.06.2018. De datum van de compromis zal hierbij bepalen of de verkoop-aankoop van de woning onder het oude dan wel onder het nieuwe systeem valt.

Wil je graag bedrijfsvastgoed aankopen?

Wacht niet langer in de hoop van een gunsttarief te kunnen genieten. De regeling zoals ze op vandaag bestaat - met de aanrekening van 10 % verkooprechten - wordt immers behouden bij bedrijfsvastgoed.

Neem een kijkje in ons aanbod te koop