De overname van een lege vennootschap: waarop moet u letten?

Voor de uitbouw van een eigen handelszaak moeten de meeste ondernemers een krediet aangaan. Dit is niet altijd een eenvoudige opdracht, aangezien de meeste bankinstellingen een (soms) uitgebreide waarborg eisen. De inpandgeving van uw handelszaak kan hier soelaas brengen. 

overname vennootschap

 

Onder het begrip ‘lege vennootschap’ verstaat men een vennootschap zonder activa. In veel gevallen zal een lege vennootschap louter (fiscale) passiva bevatten. U koopt dan de aandelen van de vennootschap omdat het in bepaalde gevallen interessanter is om een bestaande vennootschap over te nemen dan zelf een nieuwe vennootschap op te richten. Bij de overname van een lege vennootschap is het vooral belangrijk duidelijk te weten wat je overneemt. 

Wees op uw hoede voor verborgen schulden!

Indien u beslist om de aandelen van een dergelijke vennootschap over te nemen, dan neemt u logischerwijze alle activa en passiva van de vennootschap over. Aan de overname van deze passiva zijn echter heel wat risico’s gekoppeld. Zo kan het voorkomen dat er op het ogenblik van de overname verborgen (gehouden) of nog niet gekende schulden achteraf naar boven komen.  

Daarnaast zijn er ook heel wat risico’s op vlak van fiscale en / of sociale schulden. Dergelijke schulden kunnen aan het licht gebracht worden tijdens bv. een belastingcontrole. De fiscus mag ingeval van fraude tot zeven jaar teruggaan in het verleden. 

De schuldeisers zullen bij de vennootschap genoegdoening proberen te bekomen, en niet bij de verkoper ervan. Wees er dus van bewust dat de vennootschap die u overgenomen heeft gehouden blijft ten aanzien van haar schuldeisers, ook voor de schulden uit het verleden!  Daarom raden wij aan de jaarrekeningen steeds grondig te onderzoeken.

Zorg voor een duidelijke overnameovereenkomst

Met een goed en waterdicht opgesteld overnamecontract kunnen veel van de bovenstaande risico’s ondervangen worden. In het overnamecontract dienen duidelijke garanties ten voordele van de koper ingebouwd te worden omtrent oude schulden, fiscale schulden, etc,. waarbij gestipuleerd wordt dat de verkoper gehouden blijft voor deze schulden. Daarenboven zal u eveneens bepaalde waarborgen nodig hebben voor het geval u effectief passiva wil recupereren van de overlater.  

Waarom is het interessant?

De overname van een lege vennootschap heeft als grote voordeel dat u heel wat minder formaliteiten moet naleven in vergelijking met het oprichten van een nieuwe vennootschap (vb. opstellen van een financieel plan, BTW-nummer aanvragen, enz.). Bovendien vervalt de oprichtersaansprakelijkheid en kunt u een aantal kosten uitsparen (vb. oprichtingskosten). 

Hou er echter rekening mee dat er toch nog een aantal kosten verbonden zijn aan de overname. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het wijzigen van de bestaande statuten (nieuw adres, nieuwe activiteit, nieuwe zaakvoerder/bestuurder) én de kosten verbonden aan de publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

Tot slot willen wij u als voornaamste tip meegeven: laat u steeds bijstaan door een boekhouder of accountant. Zij zullen de over te nemen vennootschap onderwerpen aan een grondige screening en een due diligence-onderzoek uitvoeren, zodat er achteraf geen lijken uit de kast vallen. Raadpleeg desgevallend ook een advocaat of een specialist voor het opstellen van een waterdicht overnamecontract.

Zelf een onderneming overnemen of overlaten?

Kom niet voor verrassingen te staan en schakel de hulp in van een professioneel. Ook bij Turner kunnen wij u bijstaan in dit proces.

Ontdek onze werking