Favorieten
Nog geen panden toegevoegd aan favorieten

Weet je zeker dat je deze actie wilt uitvoeren?

Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Meer en meer handelingen vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning

Sinds 29.09.2016 heeft de Vlaamse regering een dertigtal werken en handelingen toegevoegd aan de lijst van activiteiten waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is.

stedenbouwkundige vergunning

De doorgevoerde wijzigingen hebben als voornaamste doel de bestaande knelpunten en moeilijkheden weg te werken en de administratieve last te verminderen. Het lijstje van de vrijgestelde activiteiten wordt niet alleen aangepast voor woningen (zie hiervoor ons blogartikel Dewaele), maar ook voor niet-residentieel vastgoed (categorie ‘andere gebouwen dan woningen’). Hieronder bespreken we kort welke wijzigingen concreet zijn doorgevoerd.

Vrijstellingen niet-residentieel vastgoed

  • Vanaf heden is het plaatsen van open afsluitingen én toegangspoorten vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning op voorwaarde dat de afsluiting niet hoger is dan 2 meter. Voor gebieden gelegen in afgebakend zeehavengebied werd deze vrijstelling nog versoepeld: in dit geval geldt de vrijstelling voor afsluitingen tot maximaal 3 meter.

  • Ook voor de voorlopige opslag van afvalstoffen is niet langer een stedenbouwkundige vergunning vereist, op voorwaarde dat de opslag gebeurt op de plaats van de productie, en in functie van een georganiseerde, regelmatige afvoer van afvalstoffen.

  • Gebruikelijke constructies (vb. ventilatiebuizen, airco’s, schoorstenen, …) aan of op een gebouw zijn vrijgesteld indien ze niet meer dan 3 meter boven de nok van het gebouw uitsteken.

  • Het plaatsen van glasbollen en aanverwanten (vb. kledingcontainers) worden vrijgesteld van vergunningsplicht indien de totale gezamenlijke oppervlakte niet groter is dan 20m².

  • Het plaatsen van kleine ‘tuinconstructies’ wordt vrijgesteld. Het betreft hier onder meer de plaatsing van brievenbussen, barbecues, tuinornamenten, enz.  

  • Tot slot is er ook nog een vrijstelling voor het plaatsen van elektrische laadpalen.

Overige vrijstellingen

Naast de wijzigingen voor ‘gebouwen andere dan woningen’, zijn er tevens een aantal toevoegingen en versoepelingen doorgevoerd voor constructies gelegen in industrie- of landbouwgebied, voor activiteiten in groengebied, enz.
 

Alle concrete info hieromtrent kunt u terugvinden in het besluit van 15 juli 2016 tot wijziging van het Vrijstellingenbesluit (BS, 19 september 2016) of via deze link.