Favorieten
Nog geen panden toegevoegd aan favorieten

Weet je zeker dat je deze actie wilt uitvoeren?

Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Minder groenestroomcertificaten voor eigenaars van zonnepanelen

Om de oversubsidiëring van hernieuwbare energie tegen te gaan, werd de overheidssteun voor zonnepanelen met ingang van 1 juli 2015 deels terug geschroefd.

bedrijfsvastgoed

 

Sinds 1 juli 2015 zijn er nieuwe ‘bandingfactoren’ van toepassing. Deze correctiefactoren worden toegepast op installaties die opgestart zijn vanaf 1 januari 2013 en die bepalen op hoeveel groenestroomcertificaten (GSC’s) een installatie van zonnepanelen recht heeft.

Bij het bepalen van de bandingfactoren wordt rekening gehouden met onder andere de investeringskosten, de brandstofprijzen en de belastingdruk. De bandingfactor zal steeds variëren tussen ‘0’ (de eigenaar heeft geen recht op GSC’s) en ‘1’ (de eigenaar heeft recht op het maximum voor zijn opgewekte energie).

Als eigenaar van zonnepanelen heb je per 1.000 kW geproduceerde energie recht op één certificaat, vermenigvuldigd met de toepasselijke bandingfactor, en dit met een gegarandeerde minimumsteun van 93 euro.

  • Voor nieuwe installaties blijven de bandingfactoren dalen.
  • Bij bestaande installaties met opstartdatum vanaf 2013 noteren we eveneens grote dalingen, maar voor de kleinste installaties merken we ook lichte verhogingen.
  • Aan de bandingfactoren gekoppeld aan installaties ouder dan 01.01.2013 wordt niet geraakt.

De globale dalende trend bij de bandingfactoren betekent dus de facto lagere premies vanaf 1 juli 2015. De exacte tariferingen vind je hier terug. 

 

Meer te weten komen over andere recente wijzigingen in de vastgoedsector? Neem een kijkje op onze overzichtspagina.

Lees hier enkele tips om zuinig met energie om te springen op kantoor!