Favorieten

Nog geen panden toegevoegd aan favorieten

Are you sure you want to perform this action?

Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Dan toch geen invoering optionele BTW op onroerende verhuur vanaf 2018!

In ons blogartikel van 25 september 2017, gaven we mee dat vanaf 2018 zou worden voorzien in een optioneel stelsel van BTW-belaste onroerende, professionele verhuur.

btw op onroerende verhuur

Enigszins onverwacht besliste het ministerieel kernkabinet in het weekend van 21-22 oktober 2017 om deze geplande invoering, omwille van budgettaire redenen, (voorlopig) toch niet te laten doorgaan. Dit is vanzelfsprekend een spijtige zaak, aangezien de aangekondigde hervorming inzake BTW een ware revolutie zou betekend hebben in de vastgoedsector daar dit een aanzienlijke versoepeling en vereenvoudiging inhoudt.  

Mogelijks betekent dit uitstel geen definitief afstel, aangezien de regeringspartijen de mogelijkheid hebben dit thema later opnieuw op tafel te leggen.

Een toekomstige versoepeling van de BTW-regeling inzake de terbeschikkingstelling van bergruimte en de bijhorende kantoorruimte, lijkt wel nog mogelijk, al is hieromtrent voorlopig nog geen verdere informatie bekend.

Zo! Nu ben je weer helemaal up to date!