Favorieten
Nog geen panden toegevoegd aan favorieten

Weet je zeker dat je deze actie wilt uitvoeren?

Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Decreet complexe projecten

Sinds 01.03.2015 is het decreet complexe projecten in werking getreden. Complexe projecten zijn projecten van groot maatschappelijk en ruimtelijk strategisch belang die vragen om een geïntegreerd vergunningen- en ruimtelijk planproces. 

Wat houdt het decreet in? 

Voor grote bouwprojecten, waarbij een ruimtelijke herbestemming noodzakelijk is, zal het volledige vergunningstraject in één procedure worden gegoten. 

Het doel is dubbel:

  • administratieve vereenvoudiging
  • tijdwinst creëren bij het vergunnen en realiseren van belangrijke investeringsprojecten

Meer informatie vindt u op www.complexeprojecten.be

decreet bedrijfsvastgoed