Favorieten
Nog geen panden toegevoegd aan favorieten

Weet je zeker dat je deze actie wilt uitvoeren?

Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Co-creatie: de nieuwe werkvorm die resultaat oplevert

Wanneer we het hebben over co-creatie op de werkvloer, hebben we het in eerste plaats over een (ver)nieuwe(nde) vorm van communicatie. Er wordt nog altijd gewerkt naar een specifiek einddoel, maar dan in team. Elk van de deelnemers heeft een aandeel in het proces - en hiermee invloed op de resultaten. Wanneer co-creatie op het lijstje wordt gezet, volgen kernwoorden ‘dialoog’, ‘discussie’, ‘openheid’ en ‘enthousiasme’ automatisch.

co-creatie

Co-creatie zorgt ervoor dat iedereen aan boord is: directie, collega’s en… klanten. Want ja, hoor: co-creatie is een proces dat ook extern ingezet kan worden. Logisch, ook: een brede samenwerking leidt tot een gevoel van ‘behoren tot’, waardoor risico op weerstand uit onwetendheid of miscommunicatie een heel stuk kleiner wordt.

Maar hoe implementeer je deze communicatievorm nu precies in je bedrijf? Wel, wanneer je start met volgende pijlers, ben je al een heel eind op weg! En dan is het enige wat je nog hoeft te doen… Luisteren, terugkaatsen, verwerken en implementeren.

1. Vertrouwen

De basis waarop co-creatie gestoeld is? Dat is vertrouwen in het concept: enkel op deze manier zal je je werknemers de ruimte (kunnen) geven om te innoveren. Dit wil niet zeggen dat je ze moet dwingen tot innovatie, maar een duidelijke boodschap tot vertrouwen, verlaagt de drempel wel.

Vertrouw er daarom op dat je werknemers hun tijd nuttig zullen gebruiken en altijd zullen handelen met het oog op bedrijfsbelang. Maak duidelijk dat er naar elk idee geluisterd wordt: op deze manier zal de bal snel aan het rollen gaan.

2. Krachten bundelen

Vertrek vanuit een positieve invalshoek. Wat we daarmee bedoelen? Eenvoudig: vertrek niet vanuit je eigen tekorten, maar bundel jouw sterke punten met de sterke punten van iemand anders. Het is dus niet de bedoeling om competenties te gaan zoeken die je zelf mist, maar om competenties te zoeken die de jouwe (of die van iemand anders) naar een hoger niveau tillen.

3. Informeren

Communiceer duidelijk wat het doel is: wat wil je precies bereiken? Ondanks dat co-creatie een creatief proces is, heb je toch altijd duidelijke richtlijnen nodig om chaos te vermijden. Zorg daarom zeker dat iedereen weet waarover het gaat. Bevraag de vragende partij via individuele gesprekken, zodat iedereen de noodzaak van het project kan uitleggen – elk vanuit hun specifieke functie of eigen departement.

4. Duidelijke afspraken maken

Zo vermijd je dat je project een straatje zonder eind wordt. Spreek bijvoorbeeld enkele data af met tussentijdse evaluaties die tevens dienen als deadlines. Maak duidelijk wat er van wie verwacht wordt en maak indien nodig ook een financiële regeling op.

5. Betrekken

Betrek de rest van de organisatie in het project – of tenminste de departementen die voor meerwaarde zouden kunnen zorgen. Dit kan aan de hand van individuele gesprekken, maar ook via online enquêtes. Betrek ook de externe klant. Zeker wanneer het gaat over klantentevredenheid, innovatie, … heb je inzicht nodig in werkelijke behoeften die gestaafd zijn op harde cijfers. Ga daarom in gesprek met de externe klant en betrek deze in het proces.

Hoe dan ook, zijn wij er zeker van dat jouw organisatie nog een onontdekte bron aan inspiratie, energie en enthousiasme te bieden heeft. En deze kan je enkel naar boven halen door duidelijk te maken dat ideeën en inspraak meer dan welkom zijn.

Succes!