Favorieten

Nog geen panden toegevoegd aan favorieten

Are you sure you want to perform this action?

Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Camerabewaking: Kijk uit!

Beveiligingsbeelden kunnen extreem nuttig zijn, maar hoe zit het met de wet op de privacy? We geven je enkele richtlijnen mee. 

Volgens de Camerawet is een bewakingscamera elk vast of mobiel observatiesysteem dat beelden verzamelt, verwerkt of bewaart om:

  • Misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen.
  • Overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen.
  • De orde te handhaven.

Andere camera’s moeten in principe de voorschriften van de Privacywet naleven. Wanneer je een bewakingscamera wil plaatsen en gebruiken, moet die dus voldoen aan de voorschriften van de Camerawet. Toch moet ook de Privacywet nog worden nageleefd in alle zaken die de bescherming van persoonsgegevens aanbelangen en die niet door de Camerawet zijn geregeld.

DE CAMERAWET KIJKT MEE

Op een besloten plaats die niet voor het publiek toegankelijk is...

... (bv. privéwoning, kantoor) mag een camera vrij geplaatst worden. Er is geen aangifteplicht bij de Privacycommissie, voor zover die camera enkel dient voor huishoudelijk en privégebruik. Op de open weg gelden veel striktere regels.

Enkel de cameraverantwoordelijke heeft toegang tot de opgenomen beelden!

 

Op de werkvloer...

Voor de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van camerabewaking op de werkvloer geldt het proportionaliteitsprincipe zoals bepaald in CAO68, die aangeeft dat camera’s verantwoord moeten worden gebruikt op de werkvloer.

Doelstellingen voor het gebruik van camera’s op de werkvloer liggen in de lijn van de bescherming van goederen van het bedrijf, de veiligheid, de controle van het productieproces of de arbeid van de werknemer. Voorbeeld: in een grootwarenhuis dienen bewakingscamera’s tegelijk om toezicht te houden op het personeel als om misdrijven te voorkomen. In zo’n geval moeten beide regelgevingen (Privacywet en CAO68) worden gerespecteerd.

 

Proportionaliteitsbeginsel: de afweging tussen de privacy van de betrokkene en de cameraverantwoordelijke

Is het nodig dat in de wachtkamer van een huisarts een camera wordt geïnstalleerd? Worden er bijvoorbeeld geen overbodige beelden geregistreerd? De camera mag ook geen gevoelige beelden registreren, zoals kleedhokjes in winkels. Je mag ook geen overdreven grote oppervlakken scannen. Beroep doen op een installateur met kennis van zaken is dus geen overbodige luxe!

 

Smile! You are being filmed!

Geheime camera’s zijn altijd verboden: er moet steeds een pictogram worden aangebracht, dat de betrokkene waarschuwt voor de aanwezigheid van een camera.

 

Wil je meer tips i.v.m. veiligheid? Ga dan naar www.security-expert.be.