Favorieten

Nog geen panden toegevoegd aan favorieten

Are you sure you want to perform this action?

Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Grote veranderingen op til in de vastgoedwereld

btw op onroerende verhuur wordt mogelijk vanaf 2018

In België is de algemene regel dat er geen btw wordt geheven op onroerende verhuur. Dit heeft als gevolg dat professionele verhuurders reeds betaalde btw voor een welbepaald pand, niet kunnen recupereren. Het begrotingsakkoord van 26 juli 2017 brengt hier binnenkort verandering in. Vanaf 2018 wordt immers voorzien in een optioneel stelsel van btw-belaste onroerende, professionele, verhuur. 

Op vandaag is verhuur van onroerende goederen in België - in tegenstelling tot enkele naburige landen zoals Nederland en het Verenigd Koninkrijk - vrijgesteld van btw. Deze vrijstelling van btw heeft als grote keerzijde dat professionelen en/of projectontwikkelaars de btw die zij destijds zelf betaald hebben bij de aankoop of renovatie van hun onroerend goed niet kunnen recupereren. Om dit toch enigszins te compenseren wordt de btw vaak doorgerekend in de huurprijs, uiteraard ten koste van de huurder…

Uitzondering

Ons Belgisch rechtsstelsel voorziet wel enkele uitzonderingen op deze algemene regel. Dit is onder meer het geval bij: 

Voornoemde mogelijkheden zijn weliswaar gekoppeld aan strikte voorwaarden die niet steeds voor iedereen haalbaar zijn. Bovendien worden vaak allerlei complexe constructies op poten gezeten, wat vaak gepaard gaat met grote rechtsonzekerheid voor de contractspartijen. 

 

Verandering op komst! 

Vanaf 2018 zullen ondernemingen ervoor kunnen kiezen om 21% btw aan te rekenen op de gewone huurgelden. Er wordt hierbij voorzien in een keuzestelsel, er is dus geen verplichting om btw aan te rekenen. Als voorwaarde geldt wel dat het onroerend goed wordt verhuurd aan een ondernemer of aan iemand met een vrij beroep (die het pand hoofdzakelijk beroepsmatig gebruikt).

Dankzij deze wijziging zullen verhuurders de btw - die destijds betaald werd op de oprichtings- of verbouwingswerken van hun onroerend goed - kunnen recupereren. Zo zal een verhuurder die indertijd een onroerend goed oprichtte met een kostprijs van € 800.000 en hierbij € 168.000 btw betaalde, voortaan bovenop een maandelijkse huurprijs van € 1.500, € 315 btw mogen aanrekenen. Vervolgens kan de verhuurder deze € 315 in mindering brengen van de € 168.000 btw die hij indertijd zelf betaalde.

Ook aan de huurderszijde is er goed nieuws: enerzijds zullen huurders op hun beurt de betaalde btw kunnen compenseren (op voorwaarde dat de huurder recht heeft op volledige btw-aftrek), anderzijds wordt verwacht dat de huurgelden zullen dalen aangezien de btw niet langer zal doorgerekend worden in de huurprijzen.  

 

Enkel voor nieuwe contracten

De mogelijkheid om te verhuren onder het btw-stelsel is enkel voorzien voor huurovereenkomsten die ingaan vanaf 01.01.2018. Lopende overeenkomsten zullen niet geregulariseerd worden, dit werd uitdrukkelijk voorzien in het begrotingsakkoord.

Het is voorlopig nog afwachten op de praktische uitwerking van het keuzestelsel. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij u hieromtrent verder informeren.