Favorieten

Nog geen panden toegevoegd aan favorieten

Are you sure you want to perform this action?

Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Is de brandpreventie in jouw bedrijf waterdicht?

De regels voor brandpreventie op de werkvloer zijn streng. Maar wanneer ze opgevolgd worden, zijn ze ook waterdicht. Hoe kan het nog beter? Regelmatig evacuatietrainingen organiseren voor iedereen in het bedrijfsgebouw, is iets wat je zelf in handen hebt. Een feilloze coördinatie zodat iedereen weet wat hem te doen staat, redt levens.

Top! Bedrijven zijn goed beveiligd!

Goed nieuws! Bedrijven zijn meestal goed beveiligd. Er vallen meestal geen gewonden of doden bij bedrijfsbranden. De technische brandpreventie – de norm NBN S21-100-1/2 – waaraan bedrijfsgebouwen moeten beantwoorden voor branddetectie loont. Dat is echter niet de enige norm of eis waaraan industriële gebouwen dienen te voldoen. Zo dienen bedrijven ook rekening te houden met normen voor branddeuren en -blussers, drukknoppen, nooduitgangen, een noodplan (incl. vluchtwegen en verzamelplaatsen) en compartimentering. Heel erg uitgebreid maar met een duidelijk resultaat: minder bedrijfsbranden.

Wat kan beter: Actiekaart Brand? Check?

Er zijn ook tekortkomingen… Bedrijfsbrandpreventie start met een Actiekaart Brand en die is er niet altijd. Met procedures moet iedereen perfect vertrouwd zijn. De manier waarop een brand gemeld wordt, is ook zeer afhankelijk van het soort bedrijf. Het kan gaan van een manueel of automatisch brandalarm tot een intern noodnummer.

Bv. een klein bedrijf belt rechtstreeks 112 nadat er een verificatie werd uitgevoerd binnen het gebouw.

Oefening loont: Coördinatie, de reddende factor!

Dé terugkomende fout is een gebrek aan coördinatie. Een voorbeeld: iemand ontdekt een kleine bedrijfsbrand voordat de rookmelder afgaat en belt rechtstreeks 112. De collega’s en andere afdelingen weten van niets, waardoor er geen procedures opstarten. Daarom zijn de rode drukknoppen zo nuttig. Die maken deel uit van een adresseerbaar systeem dat voor de centrale coördinatie perfect aantoont op welke locatie een melder of drukknop werd geactiveerd. Zo wordt de locatie van de brand preciezer bepaald aan de hand van elke gekoppelde component.

Tip van de expert: Hoe sneller de detectie, hoe minder schade

Een adresseerbaar systeem biedt een perfecte locatiebeschrijving van alle melders op het systeem. Zo weet je altijd waar het brandt. 

Dankzij de brandmelder heb je je handen vrij: je hoeft geen kostbare minuten te verliezen aan de telefoon waardoor je zelf sneller kan proberen om de beginnende brand met een brandblusser onder controle te krijgen.

Wens je meer informatie rond deze reglementering? Vraag advies aan een Security expert.