Wat is een intercommunale? Wat kan dit betekenen?

Geregeld worden ondernemingen geconfronteerd met intercommunales als contractpartner.  Wij lichten toe wat een intercommunale is en wat de eventuele gevolgen kunnen zijn bij een overdracht door een intercommunale.

Wat is het?

Een intercommunale of een intergemeentelijke organisatie is een vereniging die taken van gemeenschappelijk belang tracht te realiseren. Het betreft voornamelijk taken op vlak van: 

  • streekontwikkeling
  • sociale huisvesting
  • nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water en kabeldistributie)
  • afvalinzameling- en verwerking 

De intercommunales zijn publiekrechtelijke rechtspersonen die de rechtsvorm van ofwel een naamloze vennootschap (nv), ofwel een coöperatieve vennootschap (cv), ofwel een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) aannemen. 

In veel gevallen zullen deze intercommunales bedrijventerreinen ontwikkelen om ze daarna te koop of te huur aan te bieden op de vrije markt. Veelal kunt u hier genieten van voordelige financiële voorwaarden. 

Soorten intercommunales

Een intercommunale is in beginsel een vereniging van gemeenten, we noemen dit zuivere intercommunales. Maar dergelijke zuivere intercommunales komen niet vaak voor. 

In de meeste gevallen zullen de gemeenten samenwerken met een ander publiek orgaan of met een privé-persoon, de zogenaamde gemengde intercommunales. Belangrijk is wel dat de gemeenten in deze gemengde intercommunales steeds het overwicht halen. 

Gevolgen voor overdracht 

Het gebeurt vaak dat dergelijke intercommunales in bepaalde gebieden beschikken over een voorkooprecht. Dit houdt in dat de verkoper van een onroerend goed verplicht is om het pand of perceel aan te bieden aan de intercommunale die beschikt over het voorkooprecht. Het onroerend goed kan dan voor dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden worden aangekocht vóór de kandidaat-koper. Het is dus belangrijk om, vóór het afsluiten van de verkoop, goed te controleren of er een voorkooprecht rust op uw onroerend goed. 

Koopt u een onroerend goed aan dat wordt verkocht door een intercommunale, hou er dan rekening mee dat er specifieke voorwaarden en/of verplichtingen kunnen gelden met het oog op de realisering van het algemeen belang (vb. tewerkstellingsverplichting, jaarlijkse onderhoudsbijdrage). Tevens wordt er meestal een recht van voorkoop of terugkooprecht, enz. verbonden aan dergelijke overdracht.


Heeft u nog bijkomende vragen?

Bekijk dan gerust onze advies-pagina waar u nog tal van andere Frequently Asked Questions kan terugvinden. 

Lees hier meer over recht van opstal