Wat is een postinterventiedossier?

Het postinterventiedossier is één van de verplichte documenten bij de verkoop van een eigendom. Het is immers van groot belang dat kandidaat-kopers goed geïnformeerd worden over hun aankoop. Wat het postinterventiedossier is, wie dit moet opmaken en wanneer je dit nodig hebt, leggen we je graag hieronder uit.

Wat is een postinterventiedossier? 

Wil de koper van jouw handelspand of bedrijfsruimte in de toekomst bepaalde renovatie-, afbraak-, of onderhoudswerken uitvoeren, dan is het van groot belang dat hij weet hoe dit pand precies in elkaar zit. Zo is het bijvoorbeeld nuttig om te weten waar de leidingen voor elektriciteit, gas of water zich precies bevinden, welke de dragende muren zijn en of er asbesthoudende materialen werden gebruikt. 

Als verkoper een volledig dossier overhandigen aan de koper is dus een must, zodat niet alleen de veiligheid, maar ook de gezondheid gegarandeerd wordt.

En net daarom werd het postinterventiedossier in 2001 in het leven geroepen. Het postinterventiedossier - of kortweg het PID - is als het ware het technisch paspoort van jouw eigendom en bevat een geheel van documenten en informatie die de koper van je gebouw in staat moet stellen om het gebouw bouwkundig te ontleden en omvat: 

  • plannen en tekeningen van de structuur van het gebouw en de aanwezige technische installaties (cv, sanitair, elektriciteit, ...)

  • aanduidingen van (ingewerkte) nutsleidingen (water, gas, elektriciteit, ventilatie, ...) en verborgen gevaren

  • een lastenboek met overzicht van de gebruikte materialen

  • instructies voor onderhoud, herstelling, verbouwing en ontmanteling van het gebouw en de technische installaties

  • eventuele aankoopfacturen en garantiebewijzen

  • de namen en contactgegevens van de betrokken architect, veiligheidscoördinator en hoofdaannemers, die het gebouw hebben opgetrokken of verbouwd.

Met deze informatie, verkleint de koper het risico op eventuele schadegevallen in geval van verbouwingswerken na aankoop aanzienlijk .

Wanneer moet een postinterventiedossier worden opgesteld?

Een postinterventiedossier is verplicht wanneer het pand gebouwd of verbouwd werd na 1 mei 2001.

Worden er bij de oprichting van een gebouw of bij renovatieprojecten minstens twee aannemers aangesteld, dan wordt er een veiligheidscoördinator aangeduid om het PID op te maken en aan te vullen. 

Gaat het om kleinere verbouwingen waarbij slechts één aannemer de werken uitvoert of de eigenaar zelf, dan mag de eigenaar van het gebouw zelf een vereenvoudigd PID opstellen.

Wat als je geen postinterventiedossier overhandigt aan de koper?

Ten laatste op het moment van het verlijden van de authentieke verkoopakte moet het PID worden overhandigd aan de koper, die de overhandiging hiervan in principe kan afdwingen. 

De afwezigheid van een postinterventiedossier bij de verkoop van een pand heeft evenwel geen impact op de geldigheid van deze verkoop. Partijen kunnen dus overeenkomen dat geen PID wordt overhandigd.

 


Op zoek naar een bedrijfspand?

Ontdek hieronder ons aanbod bedrijfsvastgoed

Ontdek ons aanbod te koop