Favorieten

Nog geen panden toegevoegd aan favorieten

Are you sure you want to perform this action?

Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Vind advies over ...

Wat was dat?
Veelgestelde vragen

FAQ category filter

Vragen over verkopen

Wat is een splitsingsakte?

Bij de verkoop van een deel van een perceel, gaat men er dikwijls van uit dat een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden sowieso aan de orde is. Vaak blijkt een splitsingsakte echter voldoende.

Lees hier meer


Wat is een bodemattest?

Een bodemattest is een informatief document waarin informatie is opgenomen omtrent de bodemkwaliteit van de (onder)grond van een bepaald perceel. 

Lees hier meer


Wat is het verschil tussen een voorkooprecht en een voorkeursrecht?

Een voorkooprecht houdt in dat de begunstigde van dit recht over de mogelijkheid beschikt om, bij voorrang op de kandidaat-koper, een onroerend goed aan te kopen voor dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden. Een voorkeursrecht houdt in dat de begunstigde van dit recht over de mogelijkheid beschikt om, indien een eigenaar de intentie heeft om zijn onroerend goed te verkopen, als eerste een bod uit te brengen of om te onderhandelen met de eigenaar.

Lees hier meer


Welke impact heeft asbest bij de verkoop van bedrijfsvastgoed?

Ooit zo populair, nu algemeen verguisd: asbest. Iedereen weet dat de blootstelling aan asbest enorme gevaren inhoudt, maar wat heeft dit voor impact op het gebruik en de aankoop van (bedrijfs)vastgoed?

Wij geven je graag wat meer informatie.


Planbaten en planschade: wat betekent dit?

In bepaalde gevallen kan de bestemming van een perceel door de overheid worden gewijzigd. Dit kan een meerwaarde creëren voor de eigenaar. De overheid kan op deze meerwaarde belastingen heffen, de zgn. planbatenheffing. De omgekeerde situatie is echter ook mogelijk, in dat geval heeft de eigenaar recht op een planschadevergoeding. 

Lees hier meer


Recht van opstal

Een recht van opstal is een zakelijk recht om gebouwen, werken of beplantingen te hebben of op te trekken op, boven of onder andermans grond. Iedereen die titularis is van een onroerend zakelijk recht, kan in principe een recht van opstal geven en opstalgever worden. Naast een grondeigenaar, komt dus ook een vruchtgebruiker of zelfs een opstalhouder hiervoor in aanmerking. 

Lees hier meer


Je ontvangt een bod aan de vraagprijs, moet je verplicht verkopen?

Jouw bedrijfsgebouw wordt gepubliceerd aan een bepaalde vraagprijs. Na het voeren van de nodige publiciteit, krijg je via je vastgoedmakelaar te horen dat een kandidaat-koper een bod uitbrengt aan de geafficheerde prijs. In dat geval ben je niet verplicht om het pand te verkopen, aangezien een advertentie slechts een loutere uitnodiging tot onderhandelen is. 

Leer hier meer


Wat is een intercommunale?

Geregeld worden ondernemingen geconfronteerd met intercommunales als contractpartner. Een intercommunale of een intergemeentelijke organisatie is een vereniging die taken van gemeenschappelijk belang tracht te realiseren.

Lees hier meer