Favorieten
Nog geen panden toegevoegd aan favorieten

Weet je zeker dat je deze actie wilt uitvoeren?

Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Vind advies over ...

Wat was dat?
Veelgestelde vragen

FAQ category filter

Vragen over verhuren

Wanneer moet bij verhuur vanaf 1 januari 2019 verplicht BTW worden aangerekend op de huurprijs?

Op 1 januari 2019 werden enkele aanpassingen uitgevoerd in het wetboek BTW wat betreft de verhuur van onroerende goederen. Een blikvanger hierbij is de verplichte btw-heffing in geval van een huurovereenkomst van korte duur. Daar waar verhuur met aanrekening van BTW in het verleden geen mogelijkheid was, wordt het aanrekenen van BTW op de huurgelden hierdoor voortaan in bepaalde gevallen een verplichting.

 

Lees hier meer


De handelshuurovereenkomst van korte duur (pop-up): enkele feiten op een rijtje

Wanneer je van plan bent om een pop-upstore uit te baten en je wil hiervoor een handelspand huren, dan is het interessant om te kijken of je in aanmerking komt voor een handelshuur van korte duur.

 

Lees hier meer


Indexering van de huurprijs bij handelshuur en gemene huur

Als verhuurder is het belangrijk de jaarlijkse indexatie van de huurgelden niet over het hoofd te zien. We geven je graag mee wanneer een indexatie van de huurprijs mogelijk is bij dergelijke huurovereenkomsten.

Lees hier meer


Welke kosten en lasten zijn voor de verhuurder?

Bij het aangaan van een huurovereenkomst is het belangrijk om goede afspraken te maken wie de kosten en lasten voor het pand zal dragen: is dit de huurder of de verhuurder? We geven je hieromtrent graag wat meer informatie.

Lees hier meer


Welke kosten en lasten zijn voor de huurder?

Bij het aangaan van een huurovereenkomst is het belangrijk om goede afspraken te maken wie de kosten en lasten voor het pand zal dragen: is dit de huurder of de verhuurder? We geven je hieromtrent graag wat meer informatie.

Lees hier meer


Wat is een brouwerijcontract en wat zijn de aandachtspunten?

Bij overeenkomsten in de horeca komt het begrip brouwerijcontract soms aan bod. Evenwel is het niet steeds duidelijk wat dergelijk contract juist inhoudt. Wij geven je graag wat meer uitleg!

Lees hier meer


Overdracht van huur en onderhuur bij handelshuur

Huuroverdracht en onderhuur zijn in de handelshuurwet in bepaalde gevallen mogelijk. Wij geven je graag mee welke deze gevallen zijn en met welke aandachtspunten je rekening moet houden.

Lees hier meer 


Wat is onroerende leasing?

Onroerende leasing is een financieringstechniek waarbij een leasinggever - of lessor - een onroerend investeringsgoed verwerft, opricht of inricht op aanwijzen van een leasingnemer - of lessee -  en deze leasinggever dit onroerend goed vervolgens voor een overeengekomen geruime periode in gebruik geeft aan deze leasingnemer.

Lees hier meer


Wat is het recht van erfpacht?

Het recht van erfpacht is een minder gekende, maar in bepaalde gevallen zeer interessante constructie. Het is een tijdelijk zakelijk recht waarbij een persoon(=de erfpachter) gedurende een periode van minimum 27 jaar en maximaal 99 jaar het volle genot verkrijgt over een onroerend goed. De erfpachter moet hiervoor een vergoeding betalen, de zogenaamde "canon", dit kan eenmalig of periodiek gebeuren. 

Meer over recht van erfpacht


Verbouwingen in een handelspand: wat is toegelaten?

De handelshuurder heeft het recht om alle verbouwingswerken uit te voeren die 'dienstig' zijn voor zijn onderneming. Concreet betekent dit dat de huurder alle werken mag uitvoeren die nuttig zijn voor de uitoefening van zijn handelszaak. De wet voorziet echter wel bepaalde beperkingen op de toegelaten werken. 

lees hier meer

 


Kan een verhuurder de handelshuurovereenkomst opzeggen?

De verhuurder van een handelspand kan een lopende handelshuurovereenkomst opzeggen op voorwaarde dat deze mogelijkheid uitdrukkelijk wordt voorzien in het huurcontract. 

Lees hier meer


Wat zijn de opzegmogelijkheden als huurder in geval van handelshuur?

Een handelshuurovereenkomst wordt steeds afgesloten voor een termijn van 9 jaar, dit ter bescherming van de handelshuurder. De huurder heeft echter de mogelijkheid om zijn huurcontract voortijdig op te zeggen. Daarnaast is het ook mogelijk om het huurcontract te beëindigen in onderling akkoord. 

Leer hier meer


Mijn huurder is failliet! Wat nu?

Het gebeurt regelmatig dat een bedrijf / onderneming - als gevolg van financiële moeilijkheden - failliet wordt verklaard. Dit brengt tal van ongemakken met zich mee, zo ook voor de verhuurder van de failliete onderneming. Als verhuurder kun je een aantal stappen ondernemen zoals bv. het huurcontract opzeggen. Bovendien kun je je ook beroepen op 'het voorrecht van de onbetaalde verhuurder'.

Lees hier meer


Wanneer is er sprake van 'drempelgeld' bij handelshuur?

Bij het afsluiten van een handelshuurcontract wordt er vaak drempelgeld (ook wel 'sleutelgeld' genoemd) betaald door de huurder. Dit bedrag wordt betaald als voorwaarde om het genot van het huurpand te verwerven. 

Lees hier meer


Herziening van de huurprijs bij handelshuur: kan dit zomaar?

Een handelshuurovereenkomst wordt steeds afgesloten voor een termijn van minstens 9 jaar. Maar tijdens deze periode is er ook een mogelijkheid om de huurprijs te herzien. Indien je voldoet aan een aantal voorwaarden, kun je na elke driejarige periode een huurprijsherziening aanvragen. 

Lees hier meer


Welke huurovereenkomst heb je nodig bij welk type bedrijfspand?

Wij geven je aan de hand van drie stappen een aantal tips. Hierdoor weet je perfect welke huurovereenkomst je moet hebben klaarliggen bij de verhuur van een bedrijfspand.

Lees hier meer


Wat is huurhernieuwing bij handelshuur

Om de huurder te beschermen en de continuïteit van zijn handelszaak te garanderen, voorziet de Handelshuurwet het recht op huurhernieuwing in hoofde van de handelshuurder. De aanvraag tot handelshuurhernieuwing is echter gekoppeld aan een strikte procedure.

Lees hier meer


Wat is een terbeschikkingstellingsovereenkomst?

Gewone huurcontracten voor onroerende verhuur zijn vrijgesteld van BTW-plicht. Een ondernemer die een gebouw opricht om het te verhuren, zal dus de btw die hij heeft betaald bij de aankoop, oprichting of renovatie ervan niet kunnen aftrekken. Een terbeschikkingstelling daarentegen is wel btw-plichtig.

Lees hier meer