Favorieten

Nog geen panden toegevoegd aan favorieten

Are you sure you want to perform this action?

Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Vind advies over ...

Wat was dat?
Veelgestelde vragen

FAQ category filter

Vragen over verhuren

Indexering van de huurprijs bij handelshuur en gemene huur

Als verhuurder is het belangrijk de jaarlijkse indexatie van de huurgelden niet over het hoofd te zien. We geven je graag mee wanneer een indexatie van de huurprijs mogelijk is bij dergelijke huurovereenkomsten.

Lees hier meer


Welke kosten en lasten zijn voor de verhuurder?

Bij het aangaan van een huurovereenkomst is het belangrijk om goede afspraken te maken wie de kosten en lasten voor het pand zal dragen: is dit de huurder of de verhuurder? We geven je hieromtrent graag wat meer informatie.

Lees hier meer


Wat is onroerende leasing?

Onroerende leasing is een financieringstechniek waarbij een leasinggever - of lessor - een onroerend investeringsgoed verwerft, opricht of inricht op aanwijzen van een leasingnemer - of lessee -  en deze leasinggever dit onroerend goed vervolgens voor een overeengekomen geruime periode in gebruik geeft aan deze leasingnemer.

Lees hier meer


Kan een verhuurder de handelshuurovereenkomst opzeggen?

De verhuurder van een handelspand kan een lopende handelshuurovereenkomst opzeggen op voorwaarde dat deze mogelijkheid uitdrukkelijk wordt voorzien in het huurcontract. 

Lees hier meer


Mijn huurder is failliet! Wat nu?

Het gebeurt regelmatig dat een bedrijf / onderneming - als gevolg van financiële moeilijkheden - failliet wordt verklaard. Dit brengt tal van ongemakken met zich mee, zo ook voor de verhuurder van de failliete onderneming. Als verhuurder kun je een aantal stappen ondernemen zoals bv. het huurcontract opzeggen. Bovendien kun je je ook beroepen op 'het voorrecht van de onbetaalde verhuurder'.

Lees hier meer


Welke huurovereenkomst heb je nodig bij welk type bedrijfspand?

Wij geven je aan de hand van drie stappen een aantal tips. Hierdoor weet je perfect welke huurovereenkomst je moet hebben klaarliggen bij de verhuur van een bedrijfspand.

Lees hier meer


Wat is een terbeschikkingstellingsovereenkomst?

Gewone huurcontracten voor onroerende verhuur zijn vrijgesteld van BTW-plicht. Een ondernemer die een gebouw opricht om het te verhuren, zal dus de btw die hij heeft betaald bij de aankoop, oprichting of renovatie ervan niet kunnen aftrekken. Een terbeschikkingstelling daarentegen is wel btw-plichtig.

Lees hier meer