Wat betekenen de nieuwe Vlaamse registratierechten voor jou als koper?

Minister-president Jan Jambon verraste ons tijdens zijn Septemberverklaring met een opvallende aankondiging: de Vlaamse regering brengt vanaf 1 januari 2022 opnieuw verandering aan op het vlak van registratierechten. Hoewel we nog even geduld moeten uitoefenen voor we de definitieve teksten onder ogen krijgen, zetten wij hieronder alvast even op een rijtje wat er voor jou als koper van (bedrijfs)vastgoed staat te gebeuren.

Vlaamse registratierechten 2022

Ik wil een bedrijfspand, opbrengsteigendom of bouwgrond aankopen

Ben je op zoek naar een nieuw pand voor je bedrijf, dan zit je in hetzelfde schuitje als zij die een nieuwbouwwoning, een tweede verblijf, een opbrengsteigendom of een bestaande woning om te verhuren, willen kopen. 

In al deze gevallen betaal je momenteel in Vlaanderen 10 procent registratierechten op de verkoopwaarde van je nieuwe pand (of, in het geval van nieuwbouw, de grondwaarde). Voor compromissen die vanaf 1 januari 2022 ondertekend worden, stijgen deze registratiekosten naar 12 procent

Wanneer koop ik mijn nieuw kantoor, magazijn, winkelpand, opbrengsteigendom of bouwgrond dan het best aan?

Afgaand op bovenstaande info volstaat het dus om je compromis nog te laten passeren voor 31 december 2021. Dit zodat je nog op de valreep kan genieten van het voordeliger tarief van 10 procent registratierechten.

Wanneer koop ik mijn nieuw kantoor, magazijn, winkelpand, opbrengsteigendom of bouwgrond dan het best aan?

Afgaand op bovenstaande info loont het dus om de aktes nog te laten passeren voor 31 december 2021. Dit zodat je nog op de valreep kan genieten van het voordeliger tarief van 10 procent registratierechten.

Hoe zit het met de aankoop van gezinswoningen?

 Als je een gezinswoning wil kopen, heb je te maken met een omgekeerde situatie. In dat geval moet je kijken of je valt onder het gunstig tarief van 6 procent (wanneer het gaat om je enige eigen gezinswoning) of 5 procent (wanneer het gaat om je enige eigen gezinswoning, die ofwel wordt gesloopt en wederopgebouwd, ofwel ingrijpend energetisch wordt gerenoveerd). Als je onder een van deze gunsttarieven valt, dan kan je vanaf 1 januari 2022 kiezen tussen: 

  1. Het gunsttarief van 6 of 5 procent zoals het op dit moment bestaat: hierbij blijf je gebruikmaken van het voordeel van de meeneembaarheid van registratiekosten. Dit voordeel kan oplopen tot € 13.000
  2. De nieuwe registratiekosten van 3 of 1 procent: van de rechten van 3 procent kan je gebruikmaken bij de aankoop van je enige, eigen gezinswoning. De rechten dalen zelfs naar 1 procent wanneer je deze woning afbreekt en terug opbouwt, of wanneer je het ingrijpend energetisch renoveert. In dit geval kan je wel geen gebruik meer maken van het voordeel van de meeneembaarheid

Om gebruik te maken van de verlaagde registratierechten, kan je op vandaag al een verkoopovereenkomst afsluiten, zolang de verkoopakte verleden wordt vanaf 1 januari 2022. Heb je al een verkoopovereenkomst afgesloten en moet de akte in principe verleden worden vóór deze datum, dan kan je - indien je wil genieten van het nieuwe regime - je akte tóch laten passeren vanaf 1 januari 2022. In dat geval zal je wel een boete moeten betalen wegens laattijdige registratie van de overeenkomst.

 

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.