Welke notariskosten komen er kijken bij de aankoop van een bedrijfsgebouw?

Bij de aankoop van een bedrijfsgebouw, komen naast de aankoopprijs nog een aantal extra kosten kijken die moeten worden betaald aan de notaris. Wij geven jou hiervan een overzicht, zodat je goed geïnformeerd de berekening van jouw totale kostenplaatje kan maken. 

Verkooprechten

Behalve indien er sprake zou zijn van een verkoop onder het BTW-stelsel, moet je op iedere aankoop van een onroerend goed verkooprechten (zgn. registratierechten) betalen. In het Vlaams Gewest bedragen deze registratierechten 12% op de overeengekomen prijs en de lasten (vb.: indien de koper het ereloon van de makelaar ten laste zou nemen).  

Deze verkooprechten worden bij het verlijden van de authentieke akte gestort aan de notaris, die dit vervolgens doorstort naar de bevoegde overheidsinstantie. 

Wil je graag een update over wat op til is vanaf 1 januari 2022? Klik dan snel verder naar ons adviesartikel hieromtrent!

Aktekosten 

Naar aanleiding van de opmaak van de notariële akte, dient de notaris de nodige opzoekingen uit te voeren en documenten/attest op te vragen (vb.: hypothecair getuigschrift, fiscale opzoekingen, bodemattest). De daarbij horende kosten worden doorgerekend aan de koper. 

Dit kostenplaatje is niet wettelijk vastgesteld en kan dus verschillen afhankelijk van notaris tot notaris. Ook de tarieven in jouw regio en de complexiteit van het dossier zijn hierbij van belang.

Kosten overschrijving

Ook de kosten van de overschrijving mogen niet over het hoofd worden gezien. De authentieke akte wordt na het verlijden ervan immers overgeschreven op het hypotheekkantoor opdat ze tegenstelbaar zou zijn aan derden. Voor deze inschrijving reken je best op +/- 15 EUR per pagina.

Ereloon van de notaris 

Los van bovengenoemde kosten, dient ook de notaris zelf vergoed te worden voor zijn prestaties. Het aantal uren werk dat de notaris en/of zijn medewerkers besteed hebben aan het dossier, is hierbij niet van belang. De geldende tarieven voor het opmaken van een authentieke akte zijn immers bepaald in een Koninklijk Besluit waarbij het percentage qua ereloon afneemt naargelang de aankoopprijs stijgt. 

Belangrijk om weten is dat de notaris niet om deze barema’s heen kan. Hij kan dus geen kortingen geven of een hoger ereloon aanrekenen. 

De berekeningsschijven zien er als volgt uit: 

  • eerste schijf tot 7.500 EUR: 4,56 %

  • schijf van 7.500 EUR tot 17.500 EUR: 2,85%

  • schijf van 17.500 EUR tot 30.000 EUR: 2,28%

  • schijf van 30.000 EUR tot 45.495 EUR: 1,71%

  • schijf van 45.495 EUR tot 64.095 EUR: 1,14%

  • schijf van 64.095 EUR tot 250.095 EUR: 0,57%

  • schijf hoger dan 250.095 EUR: 0,057%

Bovenop dit bedrag zal de notaris 21% btw inhouden, die hij meteen moet overmaken naar de federale overheid. 

Kredietkosten 

Gebeurt de financiering van de aankoop van je bedrijfsgebouw via een hypothecair krediet, dan zal dit een bijkomende kost met zich meebrengen. Naast een registratierecht ten belope van 1 % op de totale som waarvoor een hypotheek wordt genomen, dienen ook de hypotheekrechten betaald te worden. Tenslotte wordt ook een recht op geschriften in rekening gebracht ten bedrage van 50 EUR. 

Net als bij het verlijden van de aankoopakte, zal ook hier de notaris een ereloon in rekening moeten brengen, net als de aktekosten. 


Ben je van plan jouw bedrijfsgebouw te verkopen?
Bekijk hoe wij jouw pand vlot verkopen

Contacteer ons vrijblijvend voor advies

of om een afspraak in te plannen

Raadpleeg hier onze privacy policy.