Favorieten

Nog geen panden toegevoegd aan favorieten

Are you sure you want to perform this action?

Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Vind advies over ...

Wat was dat?
Veelgestelde vragen

FAQ category filter

Vragen over kopen

Wat houdt de leegstandsbelasting bij bedrijfsgebouwen in?

Leegstand van handelspanden en bedrijfsruimten vormt reeds enige tijd een ernstig probleem in veel van onze steden. Deze leegstand heeft vaak nefaste gevolgen voor onze leefomgeving (vb. verkommering van gebouwen, zwerfvuil, vandalisme, enz.). Om dit te ontmoedigen kan de overheid in bepaalde gevallen belastingen heffen wegens leegstand en/of verwaarlozing. Deze heffing is voorzien op zowel gewestelijk als gemeentelijk niveau. 

Lees hier meer


Wat verandert aan de omgevingsvergunning voor kleinhandelszaken vanaf 2018?

Begin 2017 werd in Vlaanderen de omgevingsvergunning ingevoerd. Hierdoor werd de stedenbouwkundige vergunning en melding, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning en -melding vervangen door dit ene, allesomvattende document. Vanaf 1 januari 2018 gaat men nog een stapje verder, en wordt ook de socio-economische vergunning geïntegreerd in deze omgevingsvergunning.

Lees hier meer


De anti-witwaswetgeving bij de aankoop van vastgoed

De laatste jaren was er in de vastgoedsector veel ophef rond fiscale fraude en het witwassen van zwart geld via vastgoedtransacties. Om dergelijke praktijken tegen te gaan werden er vervolgens tal van regels opgelegd. Zo is het verboden om de aankoopprijs met cash geld te betalen, en heeft de vastgoedmakelaar een meldingsplicht. 

Lees hier meer


Je wil een bedrijfspand kopen, maar de site is vervuild. Kan de verkoop plaatsvinden?

In Vlaanderen moet er bij elke overdracht van gronden een bodemattest beschikbaar zijn. Dit attest zal vermelden of de site al dan niet gekwalificeerd wordt als een risicogrond. In geval van een risicogrond moet er meestal een bodemonderzoek worden uitgevoerd vooraleer je de grond kan overdragen. 

Lees hier meer


Je koopt een bedrijfspand met een stookolietank, waar moet je op letten?

Beslis je om een bedrijfspand met stookolietank aan te kopen, is het belangrijk om vooraf enkele zaken te controleren. Het opslaan van grotere hoeveelheden stookolie brengt immers een aantal risico's op vervuiling of bodemverontreiniging met zich mee. Daarom is het belangrijk dat de stookolietank beschikt over een keuringsattest. 

Lees hier meer


Wat is inpandgeving van een handelszaak?

Onder de term 'inpandgeving' begrijpen we een contract waarbij een schuldenaar aan zijn schuldeiser een zaak afgeeft en dit tot zekerheid van zijn schuld. Elke onderneming of ieder natuurlijk persoon die eigenaar is van een handelszaak, kan deze in pand geven. Hierdoor geef je je handelspand in principe als waarborg voor een krediet bij een bankinstelling, zonder het bezit ervan te verliezen. 

Lees hier meer


Wat zijn brownfields?

Net zoals heel wat andere landen en regio’s, heeft ook Vlaanderen te kampen met een probleem van verwaarloosde en onderbenutte sites (de zogenaamde brownfields). Om hieraan te remediëren werden in samenspraak met de Vlaamse regering brownfieldconvenanten in het leven geroepen.

Lees hier meer


Wat is een erfpacht-tréfonds constructie?

In ons land worden tal van fiscale constructies gecreëerd met als doel jouw onroerend goed zo voordeliger mogelijk over te dragen. Een bekende constructie is de erfpacht-tréfonds constructie. Dit is een verkoop met voorbehoud van erfpacht. 

Lees hier meer