Wat zijn brownfields?

Net zoals heel wat andere landen en regio’s, heeft ook Vlaanderen te kampen met een probleem van verwaarloosde en onderbenutte sites, ook wel brownfields genoemd. Om hieraan te remediëren werden brownfieldconvenanten in het leven geroepen. Wij geven je hieromtrent graag wat meer uitleg.

 

Brownfields: what’s in a name?

Een brownfield is een geheel van verwaarloosde en onderbenutte gronden die in het verleden voor industriële of commerciële doeleinden werden gebruikt en daardoor zodanig zijn aangetast, dat zij slechts (opnieuw) gebruikt kunnen worden door middel van structurele maatregelen.

Het hoeft niet gezegd dat dergelijke gronden projectontwikkelaars en investeerders allerminst aantrekken, ondanks het feit dat deze gronden wel over een enorm potentieel (kunnen) beschikken wat betreft ruimte voor stadsvernieuwing in een stedelijke omgeving of inplanting van nieuwe bedrijven in bedrijvenzones. 

Omwille van die reden - en tegelijkertijd ook om de druk op onbezoedelde terreinen weg te nemen - heeft Vlaanderen het Brownfielddecreet uitgevaardigd om “brownfieldprojecten” op poten te zetten.

Wat zijn brownfieldconvenanten en welke voordelen zijn hieraan verbonden?

Een brownfieldconvenant is een overeenkomst tussen de Vlaamse regering enerzijds en de actoren en regisseurs van een brownfieldproject anderzijds waarbij de nodige afspraken worden gemaakt over: 

  • temporele vereisten en verwachtingen

  • procedurele vereisten en verwachtingen

Naast het feit dat een brownfieldconvenant het voordeel biedt dat meteen wordt samengezeten en onderhandeld met alle administraties die bij het project betrokken zijn, kan men bij het afsluiten van een brownfieldconvenant genieten van een aantal financiële voordelen:

  • OVAM kan een vrijstelling verlenen van het - normaal gezien verplicht - stellen van een financiële zekerheid bij de overdracht van verontreinigde gronden
  • een vrijstelling van verkooprechten bij aankoop van onroerende goederen in het kader van een brownfieldproject
  • een specifieke procedure voor het onteigenen van essentiële gronden om het project te kunnen realiseren

Het onderscheid met greenfields en blackfields

Naast brownfields, bestaan ook “greenfields” en “blackfields”.

Deze greenfields zijn onbezoedelde terreinen die vaak onder druk komen te staan door een gebrek aan ruimte in steden of op bedrijvenzones, net omdat brownfields niet benut worden.

Blackfields zijn - net zoals brownfields - onderbenutte terreinen waar herontwikkeling nodig is, maar waarvan - in tegenstelling tot brownfields - de bodem zo zwaar verontreinigd is dat projectontwikkelaars en investeerders hierin geen mogelijkheid tot een rendabel project meer zien. In deze gevallen is het dus aan de overheid om initiatieven te nemen, zoniet vindt geen herontwikkeling van deze gronden plaats.


Honger naar meer?

Neem gerust een kijkje op onze advies-pagina waar u antwoorden kan vinden op de meest Frequently Asked Questions. 

Lees hier bijvoorbeeld meer over wat een intercommunale is