Favorieten
Nog geen panden toegevoegd aan favorieten

Weet je zeker dat je deze actie wilt uitvoeren?

Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Je koopt een bedrijfspand met een stookolietank, waar moet je op letten?

Indien je beslist een bedrijfspand met stookolietank aan te kopen, is het belangrijk om vooraf enkele zaken te controleren. Het opslaan van grotere hoeveelheden stookolie brengt immers een aantal risico’s op vervuiling of bodemverontreiniging met zich mee. Wij geven je in wat volgt toelichting.

Verplichting tot keuring en / of vergunning

Om bodemverontreiniging zoveel als mogelijk te vermijden, werd een verplichting tot keuring ingevoerd voor een stookolietank. Er bestaat een verplichting tot keuring voor ingebruikname en een periodieke keuring.

Bij een totale inhoud van meer dan 50.000 liter gasolie zonder GHS02-symbool of meer dan 20 ton gasolie met GHS02-symbool ben je daarenboven verplicht een milieuvergunningsaanvraag in te dienen alvorens de stookolietanks geplaatst worden.

Keuring vóór ingebruikname

In Vlaanderen is het wettelijk verplicht om elke stookolietank na de plaatsing, maar vóór de ingebruikname te laten keuren. Als jouw stookolietank een inhoud van 5.000 liter of meer heeft, dan moet de aanwezigheid van de tank eveneens gemeld worden aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente waar jouw bedrijfspand gelegen is.

Bedrijfsvastgoed olietank

Periodieke keuring

Naast de verplichte keuring vóór de eerste ingebruikname, moet jouw stookolietank eveneens periodiek gekeurd worden. De frequentie van deze periodieke keuring is afhankelijk van:

  • het volume van de stookolietank
  • de ligging 
  • het soort stookolietank (ondergronds / bovengronds)

Een particuliere tank van minder dan 5.000 liter moet minimum om de 5 jaar gecontroleerd worden op voorwaarde dat hij ondergronds gelegen is. Een bovengrondse tank van maximaal 5.000 liter, waarvan de eerste ingebruikname dateert van na 01.03.2009, moet niet verplicht periodiek gekeurd worden.

Bevat uw stookolietank meer dan 5.000 liter, dan moet je jouw ondergrondse tank om de 2 jaar beperkt laten keuren en om de 15 jaar grondig. Een bovengrondse tank van meer dan 5.000 liter moet om de 3 jaar beperkt gecontroleerd worden.  Als de bovengrondse tank een inhoudsvermogen van meer dan 20.000 liter heeft, dan dient bijkomend om de 20 jaar een algemeen onderzoek te gebeuren.

Ligt je bedrijfspand daarenboven in een beschermingszone, dan zijn er bijkomende regels van toepassing. 

Certificaten en attesten

Bij elke controle (zowel bij plaatsing als bij periodieke controle) wordt een certificaat afgeleverd of een attest opgesteld door de erkende stookolietechnicus of milieudeskundige (naargelang het geval). Vraag als koper dus best na of deze certificaten en attesten ter beschikking zijn zodat je kan nagaan of de verkoper de verplichtingen omtrent controle heeft nageleefd.

Meer weten?

Voor meer informatie hieromtrent kan je gerust contact opnemen met een van onze makelaars zodat zij je verder kunnen helpen.

Contacteer ons vrijblijvend!