De anti-witwaswetgeving bij de aankoop van vastgoed

De voorbije jaren was er in de vastgoedsector veel ophef rond fiscale fraude en het witwassen van zwart geld via vastgoedtransacties. Om dergelijke praktijken tegen te gaan werden er vervolgens tal van regels opgelegd. Wij geven de belangrijkste mee.

Cash betalen is verboden!

Ben je van plan om een bedrijfspand aan te kopen, dan is het ten stelligste verboden om de bijhorende aankoopprijs cash te betalen. Sinds 1 januari 2014 geldt er immers een absoluut verbod om de aankoop van onroerende goederen te financieren met cash geld.

Via de invoering van deze strenge maatregel tracht de overheid de strijd tegen witwaspraktijken en belastingontduiking verder aan te gaan. Contante betalingen gaan vaak immers hand in hand met zwart geld dat men ook via vastgoedtransacties probeerde wit te wassen.

Hierbij leidde deze gedeeltelijke financiering met cash geld bovendien ook tot een lagere verkoopprijs in de notariële akte wat nadelig was voor de overheid, aangezien zowel verkooprechten als btw procentueel berekend worden op dit bedrag. Dit had als gevolg dat de overheid minder belastingen kon innen.

Meldingsplicht notaris en vastgoedmakelaar

Tegelijkertijd met de invoering van het cashverbod werd voor notarissen en vastgoedmakelaars de verplichting opgelegd om eventuele verdachte transacties te melden aan de CFI (Cel voor Financiële Informatie). De situatie waarbij iemand bedrijfsvastgoed koopt zonder dit bedrijfspand bezocht te hebben, wordt bijvoorbeeld beschouwd als een verdachte transactie.

Bedrijfsvastgoed Anti-witwaswetgeving

Daarnaast biedt het cashverbod ook een extra bescherming voor de koper en verkoper. We mogen immers niet vergeten dat een contante betaling gebaseerd is op wederzijds vertrouwen tussen beide contractspartijen, waardoor hierbij vaak geen officiële documenten worden opgesteld. Stel dat de verkoper na het ontvangen van de contante betaling plots weigert zijn verdere medewerking te verlenen of niet meer opdaagt, dan is de koper al zijn centen kwijt.

Mag het voorschot cash betaald worden?

Het cashverbod is absoluut, dit betekent dat het verboden is om ook maar één euro cash te betalen. Dit geldt zowel voor de aankoopprijs van het onroerend goed, als voor het voorschot, dat doorgaans ongeveer 10% van de aankoopprijs bedraagt.

De volledige betaling moet gebeuren via een overschrijving of cheque. Bovendien is het verplicht om ook het rekeningnummer van de rekening vanwaar het geld zal worden betaald in de (onderhandse) verkoopovereenkomst te vermelden.

Enige uitzondering: betaling van diensten

Voor de betaling van diensten wordt er een uitzondering gemaakt. In dit geval is het cashverbod niet absoluut, maar beperkt 10% van de prijs, met een maximum van 3.000 EUR. Zo mogen bijvoorbeeld notariskosten wel nog deels in contanten betaald worden.

Sancties

Beslis je toch om een deel van de prijs van jouw pand cash te betalen, hou er dan rekening mee dat hier zware sancties aan verbonden zijn. Niet alleen de koper en de verkoper, maar ook de tussenkomende notaris en vastgoedmakelaar riskeren strafsancties. Laat je dus nooit overtuigen om een woning (gedeeltelijk) cash te betalen, want er zijn heel wat verregaande risico’s aan verbonden!


Bent u op zoek naar een investeringspand?

Bekijk hier waarom bedrijfsvastgoed een slimme zet is om in te investeren en bekijk ons huidig aanbod aan investeringspanden

Ga naar Investeren