Wat zijn de verplichte documenten bij verkoop van bedrijfsvastgoed?

Bij de verkoop van een bedrijfspand - en van een onroerend goed in het algemeen - komt ook het nodige administratief werk kijken. De koper moet immers volledig geïnformeerd zijn m.b.t. de toestand en mogelijkheden van het pand dat hij aankoopt. Wij geven je een overzicht van de documenten mee die bij een verkoop essentieel zijn opdat de koper voldoende geïnformeerd zijn handtekening onder de compromis zou kunnen plaatsen.

Bodemattest

Het bodemattest is het attest dat de koper informeert over de bodemkwaliteit van de grond van het pand dat hij aankoopt. Dit attest is verplicht bij elke verkoop van een onroerend goed (dus zowel bij verkoop van een bedrijfsgebouw als van een grond om een bedrijfsgebouw op te plaatsen). Bovendien moet het voor de koper beschikbaar zijn uiterlijk op het moment van ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst. De inhoud van het bodemattest wordt ook integraal opgenomen in deze compromis.

Dit attest wordt normaal gezien opgevraagd via de makelaar. Wil je dit als verkoper zelf in orde brengen, dan kan dit in Vlaanderen - zowel schriftelijk als digitaal - opgevraagd worden bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij of kortweg OVAM. 

Stedenbouwkundige inlichtingen

De stedenbouwkundige inlichtingen bevatten tal van informatie m.b.t het te verkopen pand. Zo wordt naast de stedenbouwkundige bestemming hierin ook meegegeven of er al dan niet een omgevingsvergunning voor het onroerend goed werd afgeleverd en of er eventueel bouwovertredingen zijn vastgesteld. In het document worden zowel gewestelijke, provinciale als gemeentelijke voorschriften die van toepassing zijn op het pand, opgelijst. 

Het document heeft een informatieve waarde, maar moet bij de verkoop van een pand wel verplicht aangevraagd en beschikbaar zijn. Zo kan de publiciteit in functie van de verkoop niet opgestart worden vooraleer de aanvraag tot het bekomen van de stedenbouwkundige inlichtingen is ingediend en kan de verkoopovereenkomst niet worden ondertekend zonder dat de koper deze stedenbouwkundige informatie heeft ontvangen.

Kadastraal plan

Wil je je bedrijfspand verkopen, dan zal je ook bij het Kadaster moeten aankloppen om een kadastraal uittreksel en plan van je pand op te vragen. 

Naast de wijze waarop de overheid jouw perceel grond gecatalogeerd heeft in haar databank (aan de hand van een uniek perceelnummer dat aan je perceel is toegekend), kan je in dit document ook de perceeloppervlakte, het bouwjaar en het kadastraal inkomen terugvinden.  

Postinterventiedossier

De identiteitskaart van jouw eigendom is het postinterventiedossier (of afgekort PID). Dit dossier - dat wordt opgemaakt door een architect of veiligheidscoördinator - moet verplicht aanwezig zijn bij de verkoop van een pand indien dit na 01.05.2001 gebouwd of verbouwd is.

Dit postinterventiedossier bevat de nodige documenten en informatie die de koper in staat moeten stellen zich een duidelijk beeld te vormen van het bouwkundig aspect van het pand. Zo zitten in het dossier bv. detailplannen van elektriciteit en leidingen, de bouwplannen, het lastenboek, detailfoto’s,… 

Het EPC kleine niet-residentiële gebouwen

Bij verkoop of verhuur van kantoren, handelsruimte, ruimtes met logeerfuncties en horecapanden die worden beschouwd als kleine niet-residentiële gebouwen - nl.: met een bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 500m2 en geen deel uitmakend van een niet-residentieel gebouw dat groter is dan 1.000 m2 -, moet vanaf 01.01.2020 verplicht het EPC kleine niet-residentiële gebouwen worden voorzien. Dit zowel in de publiciteit bij het pand, als in de bijhorende overeenkomst die wordt afgesloten.

Dit attest wordt opgemaakt door een erkend energiedeskundige type A en is 10 jaar geldig.


Op zoek naar bedrijfsvastgoed?

Bekijk ons aanbod op de website of contacteer ons.  

Bekijk ons aanbod