Wat zijn de aandachtspunten bij de overname van een handelszaak?

Bij de overname van een handelszaak komt heel wat kijken, we geven je graag enkele tips mee hieromtrent.

Tip 1: Kijk de huurzekerheid na

Wordt het gebouw waar de zaak is gevestigd momenteel gehuurd, dan is de huurzekerheid van belang. Het is hierbij aangewezen om de lopende huurovereenkomst goed na te kijken en, indien mogelijk, te proberen een nieuwe handelshuur te verkrijgen bij de eigenaar van het pand. Dit is makkelijk na te gaan en kan verrassingen voorkomen.

Tip 2: Bewijs van schuldenvrije overlater

Bij de overname van een handelszaak moet je zeker zijn dat de overlater schuldenvrij is. Dit zowel bij de BTW, RSZ, de belastingen als de sociale zekerheid. De overlater moet hiervoor diverse attesten kunnen leggen. Als overnemer zal je hoofdelijk aansprakelijk zijn, dus neem hier geen risico.

Tip 3: Maak een inventaris op

Er moet een inventaris opgemaakt worden bij de overname van een handelszaak. Deze lijst geeft je een overzicht van de inrichting die jij zal overnemen en moet gekoppeld worden aan de overnameovereenkomst. Dit is nodig om niet voor voldongen feiten te staan.

Zo vermijd je dat de overlater, na het ondertekenen van de overeenkomst, het materieel zou vervangen door versleten goederen.

Tip 4: Stel eigendomsoverdracht en overnamedatum gelijk

Wordt de overname van de handelszaak gekoppeld aan de verkoop van het gebouw, dan moeten we rekening houden met de datum. De eigendomsoverdracht van het gebouw en de overnamedatum moet gelijkgesteld worden. Mocht deze datum niet hetzelfde zijn, kan je achteraf in de problemen komen.

Tip 5: Zijn er nog lopende contracten?

Bij de overname van de handelszaak moet je altijd nagaan welke lopende contracten er verbonden zijn aan de zaak. Contracten zoals voor levering of aankopen behoren toe aan het handelsfonds. Normaal gezien zullen deze overgedragen worden aan de koper, aangezien hij deze nodig heeft om de activiteit verder te zetten. De partijen kunnen onderling afspraken maken om bepaalde contracten uit te sluiten van de overdracht.


Een zaak overnemen of overlaten?

Om een overname tot een goed einde te brengen, is specifieke expertise nodig. Hilde Blieck en Stephanie Lemahieu zijn jouw specialisten ter zake in deze nichemarkt. Met jaren vastgoed- en financiële ervaring, en talloze overnamedossiers achter de kiezen, zetten zij zich dagelijks in voor de succesvolle begeleiding van overnames van bedrijven.

Ontdek hoe Turner voor jou een meerwaarde kan betekenen